Nuo ikiteisminio tyrimo metu atliekamų proceso veiksmų ir priimamų sprendimų daugiausiai priklauso, koks galutinis sprendimas bus priimtas byloje. Turi būti numatytos garantijos, kad visi ikiteisminio tyrimo stadijos veiksmai būtų atliekami ir sprendimai priimami laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Pagrindinė garantija yra proceso subjektų, turinčių byloje savarankišką interesą, teisė pateikti skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmų ir sprendimų.

Įtariamasis, gynėjas, nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas, įtariamojo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilino atsakovo atstovai turi vienodas teisę pateikti pateikti skundus ikiteisminio tyrimo metu.

Ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro veiksmų ir nutarimų apskundimas

Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmai ir nutarimai apskundžiami ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ir ikiteisminio tyrimo pareigūną kontruoliuojančiam prokurorui. Prokuroro priimtas sprendimas dėl skundo nėra galutinis: jei prokuroras atsisako patenkinti skundą, gali būti paduodamas skundas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Skundas gali būti paduodamas 2 būdais: tiesiogiai prokurorui arba per ikiteisminio tyrimo pareigūną, dėl kurio proceso veiksmų ar nutarimų skundžiamasi.

Skundai dėl prokuroro veiksmų ir nutarimų paduodami aukštesniajam prokurorui. Jei aukštesnysis prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų bei nutarčių apskundimas

Skundai dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamų proceso veiksmų ir jo priimtų nutarčių paduodami apylinkės teismo, kuriame dirba ikiteisminio tyrimo teisėjas, pirmininkui. Apylinkės teismo pirmininkas skundą gali nagrinėti pats arba gali pavesti tai daryti savo pavaduotojui. Apylinkės teismo pirmininkas ar jo pavaduotojas skundą privalo išnagrinėti per penkias dienas nuo jo gavimo. Apylinkės tesimo pirmininkas ar jo pavaduotojas gali surengti posėdį. Tokiu atveju nagrinėjant skundą, galėtų dalyvauti prokuroras, įtariamojo gynėjas ir skundą padavęs asmuo. Suimtas įtariamasis pristatomas pas apylinkės teismo pirmininką, jeigu tai būtina.

Apylinkės teismo pirmininko ar jo pavaduotojo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Skundus proceso dalyviai gali paduoti ne tik ikiteisminio tyrimo metu, bet ir kituose stadijose.

Pasibaigus ikiteisminiam tyrimui galimos trys skirtingos apskundimo procedūros:

1. apeliacinio skundo pateikimas,

2. kasacinio skundo pateikimas,

3. žemesniojo teismo nutarties apskundimas aukštesniajam teismui.