Automobilio konfiskacija

automobilio konfiskacija
Automobilio konfiskacija

Kaip jau rašėme, Administracinių teisės pažeidimų kodekse (Toliau – ATPK) yra nemažai teisės normų, už kurias yra numatyta transporto priemonės konfiskacija. Šiame straipsnyje apžvelgsime teismų praktiką, kriterijus kurie svarbūs ir gali būti lemiami sprendžiant konfiskacijos klausimą. Taip pat bus pateiktas praktinis pavyzdys iš Mūsų gausios UAB „Teisės garantas“ praktikos, kuris baigėsi sėkmingai ir iš asmens nebuvo konfiskuota transporto priemonė.

Štai, ATPK 129 straipsnyje numatyta, jog asmuo vairuodamas transporto priemonę neblaivus ir  neturėdamas teisės, yra baudžiamas gana griežtai – bauda su transporto priemonės konfiskavimu ar be jo.

Taigi, nuo ko priklauso ar transporto priemonė bus konfiskuota? Kokie kriterijai? Ar nuo pažeidėjo asmenybės priklauso transporto priemonės likimas?

Visų pirma, pabrėžiama, jog ATPK straipsnių sankcijoje, nurodoma, ar transporto priemonė bus konfiskuota besąlygiškai, ar ji GALI BŪTI konfiskuota. Todėl reikia atidžiai perskaityti sankcijas už tam tikrus pažeidimus.

Išanalizavus Teismų praktiką ir jau ne kartą teikus Teismui prašymus ar Apeliacinius skundus dėl transporto priemonės konfiskavimo, galime teigti, jog Teismai situacijas vertina nevienareikšmiškai.

Kartais atrodytų identiškose situacijoje Teismas priima skirtingus sprendimus. Nuo ko tai priklauso?

Grįžtant prie minėto ATPK 129 straipsnio sankcijos, joje numatytas transporto priemonės konfiskavimas, kai skiriama bauda, yra įtvirtintas kaip alternatyvi papildoma nuobauda. Nors įstatymas nenustato konkrečių kriterijų, kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis turėtų būti skiriama viena ar kita administracinė nuobauda tuo atveju, kai už administracinį teisės pažeidimą yra numatyta alternatyvi sankcija, tačiau pripažintina, jog parenkant nuobaudos rūšį, turi būti įvertinta, kokia nuobaudos rūšis būtų efektyviausia, siekiant ATPK 20 str. numatytų administracinės nuobaudos tikslų – nubausti ir auklėti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį, ir sulaikyti jį nuo naujų pažeidimų padarymo.

Taigi, Teismas sprendžia ar konfiskuoti transporto priemonę ir Teismas parenka tokia nuobaudos rūšį, kuri būtų efektyvi pažeidėjo atžvilgiu.

LAT praktikoje

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-8-2013 ir kt.). Kasacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-4-2011).

Nuobauda

Remiantis tiek Aukščiausiojo Teismo praktika, tiek Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimais, nuobauda visų pirma turi būti proporcinga ir yra teisinga pusiausvyra tarp siekiamo tikslo ir pažeidimo. Kaip matome iš Teismo išaiškinimo, atsiranda ir tam tikri kriterijai: pažeidimo pobūdis, jo aplinkybės, pažeidimą padariusio asmens asmenybė, bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Teismas ne vienoje nutartyje yra pasisakęs apie pažeidimus jų aplinkybes ir pažeidėjo asmenybę:

  1. „A. D. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai nustatytas sunkus neblaivumo laipsnis, kuris daugiau kaip keturis kartus (1,82 prom.) viršijo maksimalų leistiną […] D. jau buvo baustas už vairavimą būnant neblaiviam (b. l. 5-7) ir eismo įvykio sukėlimą, kas tik dar kartą parodo, jog jis dėl savo negatyvaus elgesio išvadų nedaro ir toliau vairuoja“ (byla Nr. ATP-88-557/2016)
  2. „2015 m. spalio 27 d. P. E. […] buvo surašytas protokolas su administraciniu nurodymu už tai, kad jis vairavo dviratį, būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas neblaivumo laipsnis. Nepraėjus nei dviem mėnesiams, P. E. vėl, būdamas neblaivus, padarė naują labai šiurkštų administracinį teisės pažeidimą […] Tai parodo, kad P. E. ne tik, kad iš ankstesnio baustumo išvadų nepadarė, tačiau jis daro vis šiurkštesnius administracinius teisės pažeidimus, pasitaisyti nelinkęs.“ (byla Nr. ATP-112-606/2016)
  3. „Pažeidėjo atsakomybę lengvinanti – prisipažino ir gailisi padaręs pažeidimą, bei sunkinanti – pakartotinai per metus laiko padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas […] Teismas taip pat atsižvelgė, jog Pažeidėjas nėra teistas, tačiau pažymėjo, kad jis net 9 kartus yra baustas […] analogiškus pažeidimus – vairavimą neblaiviam, pakartotinį pažeidimą padarė praėjus vos mėnesiui nuo ankstesnio pažeidimo padarymo. Todėl visiškai aišku, kad Pažeidėjas ne tik sistemingai pažeidinėja KET reikalavimus ir visiškai nedaro išvadų dėl savo netinkamo elgesio, tačiau ir toliau vairuoja transporto priemones neturėdamas tam teisės bei būdamas neblaivus, o skirtų baudų nemoka […] Apygardos teismas taip pat pažymi, kad Pažeidėjo skunde nurodomos aplinkybės, kurios atsiras konfiskavus automobilį : nepatogumai vykstant į darbą, lankant tėvus, prižiūrint ir auginant gimsiantį vaiką, kažkuo išskirtinėmis nelaikytinos. “ (Byla Nr. ATP-157-491/2016)

Išvada

Išvada tokia, jog kriterijų ATPK mes nerasime. Teismo suformuota praktika leidžia teigti, jog transporto priemonės konfiskavimas priklauso tiek nuo pažeidėjo asmenybės (kiek ir kokių teisės pažeidimų yra padaryta ir kada, koks asmens gyvenimo būdas ir charakteristika), pačio pažeidimo aplinkybių, sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių konstatavimas tiek nuo pačio Teismo vidinio įsitikinimo.

Trečiajame straipsnyje dėl transporto priemonės konfiskavimo bus apžvelgti praktiniai pavyzdžiai ir kiti aktualūs klausimai (ar gali būti konfiskuojama jums nepriklausanti transporto priemonė?)

Jeigu jums kyla klausimų ar patekote į sudėtingą teisinę situaciją, kreipkitės į UAB „Teisės garantas“ teisininkus, kurie suteiks jums konsultaciją, surašys visus procesinius dokumentus ir jeigu norėsite atstovaus jus Teisme.

UAB „Teisės garantas“ Teisininkas Darius Dzikas