Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis

Read more about the article Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis
Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis

Pasitikėjimas Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis Pasitikėjimas yra svarbus veiksnys ne tik asmenų tarpusavio santykiuose, bet ir atskiroms institucijoms, kadangi būtent nuo visuomenės daugumos požiūrio į jų atliekamą veiklą, nuo institucijos įvaizdžio priklauso ir visuomenės pasitikėjimas tam tikra, konkrečia institucija. Šiame straipsnyje nagrinėjamas visuomenės pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis. Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis Visuomenės pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis šiame straipsnyje nagrinėjamas per visuomenės saugumo jausmą, kadangi teisėsaugos institucijų paskirtis yra specifinė ir didžiąja dalimi susijusi būtent su visuomenės narių saugumo užtikrinimu, jų teisėtų lūkesčių pateisinimu. Tai…

Automobilio konfiskacija: ar teorija taikoma praktikoje?

Read more about the article Automobilio konfiskacija: ar teorija taikoma praktikoje?
Automobilio konfiskacija

Automobilio konfiskacija Automobilio konfiskacija Kaip jau rašėme, Administracinių teisės pažeidimų kodekse (Toliau – ATPK) yra nemažai teisės normų, už kurias yra numatyta transporto priemonės konfiskacija. Šiame straipsnyje apžvelgsime teismų praktiką, kriterijus kurie svarbūs ir gali būti lemiami sprendžiant konfiskacijos klausimą. Taip pat bus pateiktas praktinis pavyzdys iš Mūsų gausios UAB „Teisės garantas“ praktikos, kuris baigėsi sėkmingai ir iš asmens nebuvo konfiskuota transporto priemonė. Štai, ATPK 129 straipsnyje numatyta, jog asmuo vairuodamas transporto priemonę neblaivus ir  neturėdamas teisės, yra baudžiamas gana…

Civilinis ieškinys baudžiamajame procese

Read more about the article Civilinis ieškinys baudžiamajame procese
Civilinis ieškinys baudžiamajame procese

Civilinis ieškinys Civilinis ieškinys baudžiamajame procese Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta jog asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Pabrėžtina, kad ši konstitucinė nuostata yra įgyvendinama ne tik civilinės ar civilinio proceso normomis, tačiau ir baudžiamojo proceso teisės normomis. Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 44 straipsnio 10 dalyje teigiama „Kiekvienas nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos…

Informacija vairuotojams: kada Jūsų transporto priemonė gali būti konfiskuota?

Read more about the article Informacija vairuotojams: kada Jūsų transporto priemonė gali būti konfiskuota?
Transporto priemonės konfiskavimas

Informacija vairuotojams Transporto priemonės konfiskavimas Šiuo metu galiojančiame Administracinių pažeidimų kodekse (Toliau – ATPK) yra teisės normų, kurių pažeidimai gali skaudžiai "kainuoti" vairuotojams – transporto priemonės konfiskavimą. Tačiau pabrėžtina, jog yra normų, kur vairuotojai su transportu atsisveikina visam laikui ir normų, kur tik Teismas sprendžia ar konfiskuoti transporto priemonę, ar ne.ATPK 22 straipsnyje nurodyta jog daikto konfiskavimas, gali būti skiriamas kaip pagrindinės ir kaip papildomosios administracinės nuobaudos.Supažindinsime su teisės normomis, kurias pažeidus transporto priemonės gali būti konfiskuotos arba besąlygiškai konfiskuojamos…

Specialusis liudytojas: koks šio asmens statusas?

Read more about the article Specialusis liudytojas: koks šio asmens statusas?
Specialusis liudytojas

Specialusis liudytojas Specialusis liudytojas Visi prieš tai straipsniuose nagrinėti baudžiamojo proceso dalyviai yra aiškiai apibrėžti įstatyme, todėl didesnių neaiškumų dėl jų kaip baudžiamojo proceso dalyvių statuso, teisinės padėties bei apibrėžtumo lyg ir nekyla. Tačiau baudžiamojoje procesinėje veikloje neretai dalyvauja ir kiti dalyviai, kurių teisinė padėtis nėra apibrėžta įstatymiškai arba jei ir yra apibrėžta, tačiau nepakankamai išsamiai. Todėl tokių baudžiamojo proceso dalyvių teisinė padėtis, jų apibrėžtis taip pat turi būti analizuojami, nes šie asmenys, bet kokiu atveju, vienaip ar kitaip prisideda…

Ar liudytojas gali meluoti?

Read more about the article Ar liudytojas gali meluoti?
ar liudytojas gali meluoti

Liudytojas ir jo parodymai ar liudytojas gali meluoti Teisingų ir pagrįstų sprendimų priėmimas, tiek teisėsaugos institucijų ar teismo daugelyje atveju priklauso būtent nuo liudytojo ir jo parodymų. Konkrečios bylos eiga ar ikiteisminis tyrimas dėka liudytojo gali pakrypti ir įtakoti tiek ikiteisminio tyrimo tolimesnių procesinių veiksmų seką, tiek teismo vidinį įsitikinimą konkrečiu klausimu. Taigi šiame straipsnyje detaliau nagrinėjama liudytojo kaip proceso dalyvio svarba, parodymų įtaka ikiteisminiam tyrimui ir teisminiam nagrinėjimui, paliečiant probleminius ir kitus aktualius klausimus. Kas tai yra liudytojas? Liudytojas…

Būtinoji gintis: teorija ir praktika

Read more about the article Būtinoji gintis: teorija ir praktika
Būtinoji gintis

Žala Būtinoji gintis Gyvenime pasitaiko situacijų, kai įstatymo saugomoms vertybėms padaroma žala, tačiau žala padaroma iš esmės nenusikalstamai. Ji padaroma siekiant ne nusikalstamų, o socialiai naudingų tikslų: apsaugoti save, kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus. Žalos padarymas retkarčiais nėra laikomas nusikalstama veikla Baudžiamasis įstatymas numato atvejus, kuomet žalos padarymas įstatymo saugomoms vertybėms nelaikomas nusikalstama veika ir neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Juk teisėsaugos pareigūnai persekiodami nusikaltėlį ir norėdami išvengti skaudesnių pasekmių, privalo jį sulaikyti (pvz panaudoti tarnybinį…

Pasišalinimas iš eismo įvykio vietos: ar verta?

Read more about the article Pasišalinimas iš eismo įvykio vietos: ar verta?
Pasišalinimas iš eismo įvykio vietos

Eismo įvykio vietos Pasišalinimas iš eismo įvykio vietos Nežymūs eismo įvykio metu sukelti padariniai gali „kainuoti” labai brangiai. Žmonės retai susimąsto, jog atrodytų nedidelės žalos padarymas ir pasišalinimas iš eismo įvykio vietos gali ne tik „paploninti” piniginę, tačiau ir atsiranda galimybė prarasti teisę vairuoti nuo trejų iki penkerių metų. Kiekvienam vairuotojui tai sukeltų didelius nepatogumus, todėl šiame straipsnyje bus analizuojama teismų praktika administracinės teisės pažeidimų bylose, kurioje asmenys sąmoningai arba neturėdami  tam tyčios pasišalino iš eismo įvykio vietos. Pasišalinimas iš…

Kas yra įtariamasis ir kokias teises bei pareigas jis turi?

Read more about the article Kas yra įtariamasis ir kokias teises bei pareigas jis turi?
Kas yra įtariamasis

Įtariamasis kas tai? Kas yra įtariamasis Vienas iš pagrindinių baudžiamojo proceso dalyvių, dar dažnai vadinamas proceso “varikliu” yra įtariamasis. Šiame straipsnyje bus apžvelgti konkretūs ir aktualūs klausimai, paliečiant momentą nuo kurio asmuo tampa įtariamuoju, pranešimo apie įtarimą keliamų reikalavimų svarba, pagrindines įtariamojo teises ir santykį tarp įtariamojo ir kaltinamojo. "Juridiniai faktai kurie yra nurodyti baudžiamojo proceso kodekso 21 straipsnyje" Asmuo įtariamuoju laikomas, sulaikytas įtariant, kad jis padarė nusikalstamą veiką, arba asmuo, apklausiamas apie veiką, kurios padarymu jis įtariamas, arba į…

Kas yra nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas?

Read more about the article Kas yra nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas?
Kas yra nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas?

Nusikaltimas kas tai? Kas yra nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas? Sąvoka nusikaltimas dažnai galime girdėti visuomenės informavimo priemonėse. Daugelis žmonių nusikaltimo sąvokos prasmę suvokia labai skirtingai. Vieni nusikaltimą apibūdina viską kas prieštarauja jų gyvenimo normoms, kiti sąvoką apibūdina kaip visuomenėje pripažintų taisyklių nesilaikymą bei jų pažeidimą. Tačiau nusikaltimas turi tam tikrą turinį ir požymius. Pabrėžtina, jog norint suvokti sąvokų nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas reikšmę, tam reikia nemenkų teisinių žinių ir išprusimo. Nusikaltimo samprata Atskleidžiant visų pirma nusikaltimo sampratą, būtina nusikaltimą nagrinėti…