Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus.

Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybė veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus.

Terminas:

Filialo/atstovybės steigimas atliekamas per 6-7 darbo dienas.

Išlaidos:

1.  Mūsų paslaugos (pagal susitarimą);
2. 174 EUR notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties);
3. 29 EUR Registrų centro mokestis (jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, kaina yra 200 Lt);
4. 17 EUR laikinojo filialo/atstovybės vardo rezervavimas Registrų centre (Jei filialo/atstovybės vardą rezervuosime mes, tai kainuos 29 EUR);
5. vertimo išlaidos.

Mūsų paslaugos:
  • konsultuojame filialo/atstovybės steigimo klausimais;
  • parengiame filialo/atstovybės steigimo dokumentus;
  • atstovaujame pas notarą ir Registrų centre.
Reikalingi dokumentai bei informacija:

1. steigėjo registravimo pažymėjimas, įstatai;
2. steigėjo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus ir / ar valdybos narių, atstovaujančių įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
3. filialo/atstovybės direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);
4. filialo/atstovybės pavadinimas;
5. filialo/atstovybės tikslus buveinės adresas.

Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas filialo/atstovybės buveinei:

– jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas;
– jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas;
– jei patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas;

6. informacija, kokia ūkine-komercine veikla užsiims filialas/atstovybė.

Jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo:

1. reikalingas išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
2. reikalinga steigėjo metinė finansinė atskaitomybė;
3. pateikti dokumentai turi būti patvirtinti notariškai ir pažyma Apostille.

Steigėjo veiksmai:
  • atvykti pas notarą pasirašyti filialo/atstovybės steigimo dokumentus.

Minėti veiksmai gali būti atliekami pagal įgaliojimą.