Turėdami patyrusių teisininkų komandą, teikiame visas teisines paslaugas fiziniams asmenims. Nuolat siekiame užtikrinti aukščiausią teisinių paslaugų kokybę, tad garantuojame maksimalų dėmesį Jūsų individualios problemos sprendimui. Kreipkitės į mūsų įmonę, norėdami išspręsti bet kurį teisinį klausimą ar tiesiog norėdami pasikonsultuoti su savo srities profesionalu – taupydami Jūsų laiką mes padėsime Jums rasti optimalų sprendimo būdą visose civilinės, šeimos, paveldėjimo, intelektinės nuosavybės, draudimo, tarptautinės privatinės, darbo, baudžiamosios, administracinės ir kitų teisės šakų situacijose. Kvalifikuotą teisinę informaciją teikiame Jums patogiausiu būdu – susitikimo metu, elektroniniu paštu ar telefonu.

Darbo Teisė

Darbo teisiniai santykiai - tai specifiniai socialiniai santykiai, kuriems yra būdingas pavaldumas. Šių santykių subjektais yra darbuotojas ir darbdavys, taip pat darbuotojus bei darbdavius atstovaujančios organizacijos. Visiškas darbinis teisnumas ir galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises bei sukurti darbo pa-reigas (darbinis veiksnumas) atsiranda asmeniui, sukakusiam šešiolika metų. Išimtis nustato Darbo kodeksas ir kiti darbo įstatymai. Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo jų įsteigimo momento. Darbdaviai įgyja darbo teises ir prisiima darbo pareigas, taip pat jas įgyvendina per savo organus…

Santuokos nutraukimas

Šiuolaikinėje visuomenėje santuoka jau nėra vienintelis šeimos sukūrimo pagrindas. Tačiau bet kuriuo atveju santuokos reikšmė šeimos atsiradimui, stabilumui tebėra didelė. Santuokos iširimas reiškia  ir šeimos iširimą. Dėl šios priežasties šeimos teisė išsamiai reglametuoja santuokos pabaigos atvejus ir procedūrą. Šiandieninei visuomei būdinga daug ištuokų. Antai 2010 m. sausio 1 d. - 2010 m. birželio 30 d. užregistruota 4691 ištuokų, kai tuo tarpu per minėtą laikotarpį sudaroma 6823 santuokų. Kaip vieną iš svarbiausių didelio ištuokos skaičiaus priežasčių galima įvardinti pasikeitūsį gyvenimo būdą,…

Gyvenimo skyrium separacijos

Sutuoktiniai gali kreiptis į teismą Gyvenimo skyrium separacijos Vienas sutuoktinis  gali kreiptis su prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo: jeigu dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio,bendras jų gyvenimas tapo netoleruotinas (neįmanomas)arba gali iš esmės pakenkti jų nepilnamečių vaikų interesams,arba sutuoktiniai nesuinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą. Gyvenimo skyrium separacijos Abu sutuoktiniai gali kreiptis su bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl gyvenimo skyrium pasekmių jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos,…

Vedybų sutarčių sudarymas

Read more about the article Vedybų sutarčių sudarymas
prenuptial agreement with two red hearts

Vedybų sutarčių sudarymas Vedybų sutartis Vedybų sutartis - sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis – tai savanoriškai sudarytas susitarimas, kuriame išreiškiama bendra susitariančiųjų valia, be to, jis grindžiamas šalių lygybe. Sutuoktiniams savo nuožiūra gali nusistatyti tokius turto teisinius režimus: turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (visiško sutuoktinių turto atskirumo teisinis režimas, kuris reiškia, kad esant susituokus kiekvieno sutuoktinio…

Globos rūpybos nustatymas

Globa yra nustatoma siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus. Rūpyba yra nustatoma siekiant apsaugoti ir apginti ribotai veiksnaus fizinio asmens teises ir interesus. Globos rūpybos nustatymas Globėjas ir rūpintojas yra savo globotinių atstovai pagal įstatymą ir gina neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų teises ir interesus be specialaus pavedimo. Globėjas turi teisę sudaryti atstovaujamo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius. Rūpintojas duoda sutikimą ribotai veiksniam asmeniui sudaryti sandorį, kurio šis negali sudaryti savarankiškai, taip…

Išlaikymo priteisimas nepilnamečiams vaikams, sutuoktiniui

Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Išlaikymo priteisimas nepilnamečiams vaikams, sutuoktiniui Išlaikymas taip pat priteisiamas, jeigu tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo šios knygos nustatyta tvarka. Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas. Priteisto išlaikymo…

Tėvų valdžios ribojimas

Tėvų valdžios ribojimas Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai…

Tėvystės motinystės nuginčijimo klausimai

Tėvystės motinystės nuginčijimo klausimai Duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka. Duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, nuginčyti negalima. Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas. Nuginčyti motinystę ar tėvystę, pripažintą pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, galima tik įrodžius, kad vaiko motina ar tėvas nėra biologiniai…

Tėvystės motinystės nustatymas

Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. Jei vaikas gimė susituokusiai motinai arba jo kilmė iš tėvo yra patvirtinta pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą. Mirusio asmens tėvystę galima nustatyti tik tuo atveju, jei jis yra susilaukęs palikuonių. Tėvystės motinystės nustatymas Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ar nuginčyti vaiko gimimo įraše duomenys apie tėvą, ieškinį dėl tėvystės nustatymo gali pareikšti vyras, laikantis save vaiko tėvu. Jei vaiko…

Palikimo priėmimas

Palikimo priėmimas yra vienašalis įpėdinio sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią perimti palikėjo civilines teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.50 straipsnis sako:   Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Asmenys, kuriems paveldėjimo…